Společnost
Elektropomůcky Pardubice s.r.o.


Společnost Elektropomůcky Pardubice s.r.o. byla založena v roce 1996 se zaměřením na vývoj, výrobu a prodej ochranných a pracovních pomůcek pro nízké, vysoké a velmi vysoké napětí, jako jsou např. zkoušečky, zkratovací soupravy, záchranné háky, vypínací tyče, pojistkové kleště, fázovací soupravy aj.

Ochranné pracovní pomůcky z našeho sortimentu jsou používány především v elektrických stanicích (rozvodny, trafostanice, měnírny apod.) a na sítích přenosové, distribuční a trakční soustavy.

Za účelem provádění výrobních kusových zkoušek a poskytování širokých služeb v oblasti periodických zkoušek OPP provozujeme zkušebnu VVN do jmenovitého napětí 245 kV. Zkušebna E18 je evidována a pravidelně kontrolována Asociací zkušeben.

Ve společnosti je implementován a udržován systém řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2016 a systém řízení životního prostředí ČSN EN ISO 14001:2016.


Naše výrobky si postupně svou kvalitou vydobyly stálé místo na trhu, což kromě samotných spokojených zákazníků dokládá taktéž udělená cena ZLATÝ AMPÉR na Mezinárodní výstavě AMPÉR za jednopólovou fázovací soupravu VN.

Z původního zaměření téměř výhradně na prodej vlastních výrobků se s rostoucí orientací na zákazníka a potřebou uspokojit jeho požadavky po kompletním vybavení elektrických stanic postupně rozšiřoval doplňkový prodej ochranných pomůcek, jako jsou např. dielektrické galoše, rukavice a koberce, ochranné štíty a přilby, bezpečnostní tabulky apod. Díky pravidelnému a rostoucímu objemu se nám následně podařilo etablovat do role přímých prodejců/dovozců. Tuto výhodu, v podobě kratších dodacích lhůt a příznivé cenové politiky, pak s potěšením dále zprostředkováváme také našim zákazníkům.


Na českém trhu tak mj. zastupujeme např. společnosti:


• PENTA ESP (dříve SIBILLE FAMECA Electric, Francie) a SOFAMEL (Španělsko) - v oblasti distribuce speciálních zkratovacích souprav, zkoušeček a dalších pracovních pomůcek pro energetiku

• Respirex (Velká Británie) - diel. galoše od 1 kV do 26,5 kV

• REGELTEX (Francie) – diel. rukavice, kompozitní diel. rukavice a diel. rukavice odolné proti elektrickému oblouku od 500 V do 36 kV


V případě zájmu o více informací můžete přejít do sekce Kontakty, kde jsme Vám rádi k dispozici.


Kontakty
0
    0
    Poptávkový koš
    Koš je prázdnýNávrat do katalogu