Kvalita
a životní prostředí


Ve společnosti jsou zavedeny certifikované systémy řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2016 a životního prostředí ČSN EN ISO 14001:2016. Společnost je zařazena do systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-P00020070.

Společnost Elektropomůcky Pardubice s.r.o. se zavazuje dosahovat evropských standardů QMS a EMS v řízení a zlepšování kvality ve všech procesech výroby ochranných pomůcek a organizaci pracovních činností s ohledem na minimalizaci vlivu společnosti na životní prostředí. Dále se zavazuje tento systém neustále rozvíjet a trvale zlepšovat jeho efektivnost s cílem poskytnout svým zákazníkům co nejlepší služby v souladu s jejich požadavky, zvyšovat svoji environmentální výkonnost a přispívat k sociální odpovědnosti společnosti Elektropomůcky Pardubice s.r.o.

Společnost identifikovala procesy potřebné pro integrovaný systém řízení a jejich aplikaci v rámci organizace. Zároveň byla určena kritéria, metody, zdroje, odpovědnosti a pravomoci, rizika a informace potřebné na zajištění jejich efektivního provozování a řízení. Nastavila metody pro jejich vyhodnocování, zavádění změn a zlepšování.


Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

Smlouva se společností EKO-KOM, a.s.

Smlouva se společností EKO-KOM, a.s.

Osvědčení AZVN zkušebny E18

Osvědčení AZVN zkušebny E18


Kontakty
0
    0
    Poptávkový koš
    Koš je prázdnýNávrat do katalogu