Technicko obchodní informace

Provedení výrobků odpovídá PNE 359700; ČSN EN 61243-1;
ČSN EN 61230; ČSN 359701; PNE 359705.

Zkoušení:

Výrobky jsou typově odzkoušeny dle PNE 359700, IEC 1243-1 a PNE 359705 ve státem akreditované zkušebně EGÚ Běchovice. Na každém výrobku je před expedicí provedena kusová zkouška dle PNE 359700 a PNE 359705.

Balení:

Zkoušečky a zkratovací soupravy typ 151001, 152035, 151025,152001, 153001, 154001 a 156001 jsou dodávány v pouzdrech. Ostatní výrobky pouze v transportním obalu. Ke každému výrobku je přiložen návod k použití a záruční list.

Záruka:

Na naše výrobky je poskytována záruka po dobu 48 měsíců ode dne prodeje, maximálně však 60 měsíců ode dne výroby.
Na vady způsobené neodborným zacházením a nevhodným skladováním se záruka nevztahuje.

Upozornění:

U zkratovacích souprav s volitelnou zkratovou odolností je nutné v objednávce uvést požadovanou zkratovou odolnost.

Výrobce vydal prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1977 Sb.

Mapa serveru Na úvodní stránku Napište nám